Kehittämishanke 2012 - 2015

 

               AIVOSUUNNISTUS                                   

Hyödyt:

- sopii kaikenikäisille

- siinä voidaan huomioida kohderyhmän liikuntakyky

- se on edullista toteuttaa

- se antaa aivoterveyttä koskevan tiedon ytimekkäästi

- oppiminen tapahtuu luonnossa, ei luokkahuoneessa tai seminaareissa

- luonto aktivoi kaikkia aisteja

- se tuo mukanaan kaikki liikunnan hyödyt

- se tarjoaa sosiaalisia kontakteja

Toteutus:

Kysymysradan voi sijoittaa metsän lisäksi puistoon, koulun tai keskustan alueelle, palvelukodin käytäville, kerrostalojen sisäpihalle jne. Radan suorittamisen vaikeusastetta voidaan lisätä merkitsemällä rastit oikeaan, aluetta kuvaavaan suunnistuskarttaan ja kulkea rata sen avulla. Tässä tietysti silloin tarvitaan jonkin verran kartan lukutaitoa. Toinen vaihtoehto on, että rastit on sijoitettu selkeästi merkitylle rajatulle alueelle tai tietyn polun, reitin varteen. Rastit käydään läpi numerojärjestyksessä ja vastaukset merkitään paperille. Kysymysrastien suunnittelussa huomioidaan kohderyhmän ikä. Osa lasten rasteista voi olla tehtävärasteja, muuten väittämiä tai vaihtoehtokysymyksiä. Oikeat vastaukset on koottu lyhyeksi tietopaketiksi. Kysymys- ja vastauspaketin vaikeusastetta ja käyttömahdollisuutta voidaan lisätä kirjoittamalla ne myös englanniksi ja ruotsiksi, kuten me teimme kansainvälisessä suunnistustapahtumassa Jämsä-Jukolassa 2013. Maalissa osallistujat voivat tarkistaa oikeat vastaukset. He saavat kotiin vietäväksi kirjallisesti perustellut vastaukset.