Kehittämishanke 2012 - 2015

Osallistuva muistisairas -

Muistisairauksia ennaltaehkäisevän työn malli 

Hankkeen tavoitteena on herättää kaikenikäisten ihmisten kiinnostus muistisairauksien ennaltaehkäisyyn ja kannustaa omaehtoiseen aivoterveyden edistämiseen. Lisäksi hankkeessa annetaan ohjausta ja tukea muistisairaiden aktiivisen elämänotteen säilyttämiseksi.

Päämääränä on luoda yhteistyötahojen kanssa Jämsän seudulle muistisairauksia ennaltaehkäisevän työn malli, joka huomioi erityisesti nuoret ja työikäiset.

 

 Hankkeen yhtenä tuotoksena on syntynyt kaikenikäisille tarkoitettu  Aivosuunnistus.      Sen ideana on tiivistää aivoterveyttä koskeva tieto 10 kysymysrastiin, jotka on sijoitettu maastoon noin 1,5 km pituiselle radalle. Aikuisille ja lapsille on omat kysymyksensä. Radan voi kulkea yksin, yhdessä kaverin tai perheen kanssa ja varata radan kulkuun aikaa niin kauan kuin haluaa.

 

Raha-automaattiyhdistys tukeeYhteystiedot

Maarit Salonen
projektityöntekijä
p. 050 375 2513
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Anu Lehtonen
projektityöntekijä
p. 040 673 0777
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 


 

               AIVOSUUNNISTUS                                   

Hyödyt:

- sopii kaikenikäisille

- siinä voidaan huomioida kohderyhmän liikuntakyky

- se on edullista toteuttaa

- se antaa aivoterveyttä koskevan tiedon ytimekkäästi

- oppiminen tapahtuu luonnossa, ei luokkahuoneessa tai seminaareissa

- luonto aktivoi kaikkia aisteja

- se tuo mukanaan kaikki liikunnan hyödyt

- se tarjoaa sosiaalisia kontakteja

Toteutus:

Kysymysradan voi sijoittaa metsän lisäksi puistoon, koulun tai keskustan alueelle, palvelukodin käytäville, kerrostalojen sisäpihalle jne. Radan suorittamisen vaikeusastetta voidaan lisätä merkitsemällä rastit oikeaan, aluetta kuvaavaan suunnistuskarttaan ja kulkea rata sen avulla. Tässä tietysti silloin tarvitaan jonkin verran kartan lukutaitoa. Toinen vaihtoehto on, että rastit on sijoitettu selkeästi merkitylle rajatulle alueelle tai tietyn polun, reitin varteen. Rastit käydään läpi numerojärjestyksessä ja vastaukset merkitään paperille. Kysymysrastien suunnittelussa huomioidaan kohderyhmän ikä. Osa lasten rasteista voi olla tehtävärasteja, muuten väittämiä tai vaihtoehtokysymyksiä. Oikeat vastaukset on koottu lyhyeksi tietopaketiksi. Kysymys- ja vastauspaketin vaikeusastetta ja käyttömahdollisuutta voidaan lisätä kirjoittamalla ne myös englanniksi ja ruotsiksi, kuten me teimme kansainvälisessä suunnistustapahtumassa Jämsä-Jukolassa 2013. Maalissa osallistujat voivat tarkistaa oikeat vastaukset. He saavat kotiin vietäväksi kirjallisesti perustellut vastaukset. 

 


 

KYSYMYSRASTIPAKETIT TEEMOITTAIN:

 

1. Yleistä aivoterveydestä (lapset, aikuiset)

2. Aivojen rakenne ja toiminta (lapset, aikuiset)

3. Muisti ja oppiminen (lapset, aikuiset)

4. Työssä jaksaminen (aikuiset)

5. Aivoterveys ja hyvät elintavat (lapset, aikuiset)

6. Aivot ja päihteet (yli 15-vuotiaat)

 

Kysymysrastipaketteja voit tiedustella osoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

 

 

 

 

 

 


 

Aikaisemmat hankkeet:

  • HOITOKOTINA OMA KOTI -hanke 2005-2007, (RAY:n rahoittama) 
  • KUNTOUTUSTA KOTEIHIN -hanke 2008-2010, (RAY:n rahoittama)