Dementiakotivaihe

Raha-automaattiyhdistykseltä saadun käynnistämisavustuksen ja kahden vuoden toimintatuen turvin saimme aloitettua dementiakoti Saaranhovin toiminnan toukokuussa 1992. Kodissa oli tilaa 8 asukkaalle  ja henkilökuntaa oli kuusi kokoaikaista sekä kaksi osa-aikaista hoitajaa. Koti aloitti toimintansa kaupungin omistamassa pienkodiksi rakennetussa talossa. Vuonna 1994 toiminta siirtyi Alhojärvelle Tuorilaan, mistä saatiin viihtyisä koti 12:lle asukkaalle. Kaupungin toivomuksesta käynnistimme toisen 10-paikkaisen Alatuvan vuonna 1997 Lukkoilakodin yhteyteen.

Toiminta-ajatuksena dementiakodeilla oli olla hoitokoti niille muistisairauksia sairastaville, joiden kotona hoitaminen oli käynyt ylivoimaiseksi, mutta jotka olivat vielä liikkuvassa kunnossa. Koteihin pyrittiin luomaan turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri. Yksilöllisyyden huomioon ottaminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja hyvä perushoito olivat hoidon perusasioita. Näiden toteuttamiseen pidettiin sopivana toimintamallia, jossa kodin asukkaat ja henkilökunta elävät päivittäistä elämäänsä kodinomaisesti yhdessä. Henkilökunta valittiin tavoiteltuun toimintamalliin sopivaksi sekä koulutukseltaan että työkokemukseltaan ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan. Sitoutumista suunnitellun mukaiseen hoitoyhteisöön pidettiin tärkeänä. Tässä myös onnistuttiin.  Myös henkilökunnan koulutukseen panostettiin. Saaranhovin ja Alatuvan henkilökunnasta tuli vahvoja osaajia. Siitä olivat osoituksena usein omaisilta saadut kiitokset.

Kotien toiminta dementiayhdistyksen ylläpitämänä jatkui vuoteen 2005. Sen jälkeen kaupunki teki sopimuksen niiden toiminnan jatkamisesta Medivireen kanssa. Sittemmin vuoden 2011 alussa  Saaranhovin toiminta lakkautettiin. Asukkaat siirrettiin  yksityiseen Koskikotiin, jonka nykyisin omistaa Esperi sekä Pihlajalinnan Johannakotiin, Alatupa siirtyi kaupungin toiminnaksi Lukkoilakodin yhteyteen.

Tutustu muihin artikkeleihin