Yhdistys

Vuosi 2024 on Jämsän Muistiyhdistyksen 34. toimintavuosi, yhdistys on perustettu 1990 ja rekisteröity 1991. Yhdistys on alan kattojärjestönä toimivan Muistiliitto ry:n jäsenyhdistys.

Yhdistyksessä kukaan ei ole yksin. Toimimme ja kehitämme yhdessä, tuemme toisiamme ja muistamme virkistyksen ja ilon merkityksen elämässä. Yhdistyksessämme toimii aktiivinen hallitus sekä joukko vapaaehtoisia. Tällä hetkellä yhdistyksellä on kaksi palkattua Porukassa parempi – aivoterveyttä eläkevuosiin hankkeen työntekijää. Yhdistys toimii koko Jämsän alueella. Meille on tärkeää yhteistyö Jämsän muiden toimijoiden, kuten Jämsän kaupungin, Jämsän Terveyden sekä alueen muiden yhdistysten kanssa.

Muistisairaudet ovat eteneviä neurologisia sairauksia, joihin on saatavilla tukea, hoitoa ja kuntoutusta. Muistisairaus ei kuulu tavanomaiseen ikääntymiseen, mutta ikä on yksi muistisairauksien riskitekijä. On kuitenkin muistettava, että osa muistisairaista on työikäisiä. Liittymällä yhdistyksen jäseneksi saat ajankohtaista tietoa ja vertaistukea – oletpa sitten itse sairastunut, läheinen, ammattilainen tai muuten asian tärkeäksi kokeva.

Toiminta-ajatus

Päämääränä on, että muistisairauksiin sairastuneet pystyvät elämään arvokasta ja itsenäistä elämää mahdollisimman pitkään. Tuemme muistisairauksiin sairastuneita ja heidän läheisiään sairauden eri vaiheissa sekä edistämme hyvän elämänlaadun, hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumista

Olemme yhteisö, jossa muistisairaat ihmiset, heidän läheisensä, työntekijät, luottamushenkilöt sekä tärkeät vapaaehtoiset tekevät tiivistä ja hyvää yhteistyötä. Tätä tukee avoin vuoropuhelu ja yhteistyö keskeisten sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Olemme näkyviä jämsäläisille jalkautumalla tapahtumiin ja viestimällä aktiivisesti. Yhdistys pyrkii edistämään kaikkien jämsäläisten aivoterveyttä.

Yhdistyksen tavoitteet

Toimia muistisairaiden ja heidän omaistensa tukena ja hyvän elinympäristön järjestäjänä

Tukea ja auttaa omaishoitajia jaksamaan

Antaa tietoa muistisairauksista ja sairastuneiden henkilöiden kohtaamisesta

Toimia omaisten yhdyselimenä

Toimia yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä Jämsän terveyden kanssa

Lisätä muisti- ja aivotietoutta laajasti yleisön ja ammattihenkilöiden keskuudessa