Porukassa parempi - aivoterveyttä eläkevuosiin

Jämsän Muistiyhdistyksen luotsaamassa Porukassa parempi – aivoterveyttä eläkevuosiin -hankkeessa 2022-2024 edistetään jämsäläisten eläkeläisten osallisuutta, aivoterveyttä ja arjen sujumista sekä ehkäistään koettua yksinäisyyttä. Hankkeen aikana järjestetään ohjattua ryhmätoimintaa sekä aivoterveyteen liittyviä yleisöluentoja ja koulutustilaisuuksia. Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama.

Porukassa parempi – aivoterveyttä eläkevuosiin -hankkeen tavoitteet

Vahvistaa merkityksellisyyden ja osallisuuden tunnetta

Vahvistamme merkityksellisyyden ja osallisuuden tunnetta mahdollistamalla eläkeläisten omien vahvuuksien hyödyntämisen ja osaamisen jakamisen muille. Autamme vapaaehtoisia etsimään heidän ammatilliseen ja harrastustaustaan sopivan merkityksellisen vapaaehtoistyön muodon. Koulutamme ryhmätoimintaan vertaisohjaajia, jotka jakavat omaa osaamistaan muille.

Edistää aivoterveyttä

Järjestämme aivoterveyttä edistävää ryhmätoimintaa ravitsemuksen, liikunnan ja kulttuurin teemoista. Lisäämme tietämystä aivoterveydestä ja muistisairauksista toteuttamalla yleisöluentoja ja koulutustilaisuuksia.

Edistää digiosallisuutta ja taloudenhallintaa

Vahvistamme eläkeläisten digiosallisuutta ja talouden hallintaa, jotta arki olisi sujuvaa. Järjestämme digitaitojen ohjausta ja harjoittelua ryhmä- ja yksilöopetuksena.

Vähentää koettua yksinäisyyttä

Porukassa parempi -vertaiskahvilassa pidämme teemallisia tapaamisia yhteistyössä muiden alueen yhdistysten kanssa. Ohjaamme yksilöllisesti löytämään Jämsän alueelta kiinnostavaa harrastustoimintaa.

onko sinulla jokin taito tai harrastus, jonka haluat jakaa muiden kanssa?

Etsimme vertaisohjaajia ohjaamaan ryhmätoimintaa. Voi kysyä lisää vertaisohjaajana toimimisesta alla olevalla lomakkeella, soittamalla tai tule käymään toimistollamme.

ajankohtaista