Tuettu Veikkauksen tuotoilla TUNNUS Sininen RGB

Hankkeet

NYT MUN PÄÄSSÄ EI RAKSUTA – TYÖTTÖMYYS ON UHKA AIVOTERVEYDELLE


Projekti 2016 – 2019

Projektin tarkoituksena oli tukea aivojen hyvinvointia tiedollisen ja toiminnallisen aktivoimisen sekä vertaistuen kautta muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi. Projektin ensisijaisena kohderyhmänä olivat pitkäaikaistyöttömät ja heidän puolisonsa.

Projektin aikana järjestettiin erilaisia ohjattuja ryhmiä (luonto, liikunta, ravitsemus ja kulttuuri), mukaan lukien vertaistukiryhmä. Lisäksi projektissa järjestettiin aivoterveyttä koskevia yleisöluentoja, koulutustilaisuuksia sekä aivoterveyttä koskevia infotilaisuuksia. Ensisijaisesti ohjattu ryhmätoiminta kohdistui yli vuoden työttömänä olleisiin ja heidän puolisoihinsa. Muut projektin järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet olivat kaikille avoimia. Ryhmätoiminta, tapahtumat ja tilaisuudet olivat osallistujille pääsääntöisesti maksuttomia.

Projekti tarjosi julkisia palveluja täydentävää toimintaa, eikä se järjestänyt kuntouttavaa työtoimintaa. Projektia rahoitti sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Tuettu Veikkauksen tuotoilla TUNNUS Sininen RGB

 

 

 

 

 

 

facebook   instagram    #Nytmunpäässäeiraksuta


AIKAISEMMAT HANKKEET:

• MUISTISAIRAUKSIA ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN MALLI -hanke 2012-2015 (RAY:n rahoittama)
• KUNTOUTUSTA KOTEIHIN -hanke 2008-2010 (RAY:n rahoittama)
• HOITOKOTINA OMA KOTI -hanke 2005-2007 (RAY:n rahoittama)

Tutustu muihin artikkeleihin