Jämsän Muistiyhdistyksen historiikki

Jämsän seudun dementiayhdistys ry perustettiin marraskuussa 1990 Alzheimer-keskusliiton alajärjestönä. Silloin elettiin Suomessa aikaa, jolloin geriatriasta oli tullut lääketieteen erikoisala ja keskussairaaloissa käynnistettiin geriatrisia yksiköitä, Jyväskylässä se tapahtui 1987. Samaan aikaan alettiin perustaa myös Alzheimer- ja dementiayhdistyksiä. Helsingin Alzheimeryhdistys perustettiin 1986.

Niin kuin yleensä uutta kansalaistoimintaa aloittaessa käy, yhden ihmisen innostus sytyttää toisen ja niin edelleen. Niin kävi meillä täällä Jämsässäkin. Terveyskeskuslääkäri Eeva Rousi (silloin Pekkarinen) oli vuoden 1989 lopulla työssä Kinkomaan sairaalan geriatrisella osastolla. Siellä hän oli seurannut dementiapotilaiden omaisille järjestettyä ensitietokurssia.  Palattuaan hän ryhtyi innostamaan Saara Tennilää, joka toimi silloin kotisairaanhoidon ja vuodeosastojen ylihoitajana, samanlaisen kurssin järjestämiseksi myös täällä Jämsässä. Kurssi pidettiinkin kesäkuussa 1990. Tällöin havaitsimme sen tuen, tiedon ja puhumisen tarpeen, mikä omaishoitajilla oli. Näimme tarpeelliseksi tarjota omaisille mahdollisuutta edelleen tavata toisiaan ja saada keskustella ongelmistaan. Käynnistimme omaisille keskusteluryhmän, jonka vetäjäksi sitoutui sairaalapastori Hellevi Malinen (silloin Antila).

Ensitietokursseja järjestettiin 90-luvulla yhteistyössä yhdistyksen sekä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa, myöhemmin vastuu kursseista on siirtynyt muistipoliklinikalle ja muulle kunnalliselle vanhusten hoidon henkilökunnalle, kursseja järjestetään edelleen vuosittain.

Kartoitimme tuolloin Jämsän ja Jämsänkosken alueella keskivaikeaa ja vaikeaa dementiaa sairastavien tilanteen. Heitä löytyi vuodeosastoilta ja sairaalasta 52 ja kodeista 30 eli vähän verrattuna nykytilanteeseen. Kotona asui kymmenen, joiden katsottiin olevan välittömän hoitopaikan tarpeessa.

Syksyllä 1990 teimme päätöksen, että perustamme dementiayhdistyksen, jonka tavoitteena olisi omaisten tukemisen lisäksi dementiakodin perustaminen.

Puheenjohtajaksi saimme metsänhoitaja Jukka Taipaleen, joka omaisena oli syttynyt asialle. Perustavassa kokouksessa oli jo mukana myös silloinen omaishoitaja Kaija Ståhlberg, joka sitten vuodesta 1998 on vuoteen 2011 saakka toiminut yhdistyksen aktiivisena puheenjohtajana. Kaija Ståhlbergin tunnemme osaavana ja puuhakkaana henkilönä, joka oman työnsä ohella on tehnyt parhaansa yhdistyksen, dementiakotien ja myöhemmin sen projektien hyväksi.

Hallituksen jäsenet ovat kaiken aikaa olleet aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa. Jäsenissä on ollut useita sellaisia, jotka työssään terveydenhuollossa tai sosiaalitoimessa ovat olleet tekemisissä dementiapotilaiden kanssa sekä omaishoitajia. Saara Tennilä oli sihteerinä yhdistyksen toiminnan alkuvaiheessa samalla vastaten dementiakotien hallinnollisista tehtävistä. Hänen jälkeensä niistä huolehti Kaija Ståhlberg. Puheenjohtaja on vuodesta 2012 lähtien ollut Anja Kaislo. Vuodesta 1999 alkaen sihteerin tehtäviä ovat hoitaneet Marjatta Luomanperä, Suvi-Päivi Asiala, Sirkka Hellgren, Anja Kaislo, Tarja Naarajärvi, Anu Lehtonen ja vuodesta 2013 lähtien Kaija Ståhlberg.

Tutustu muihin artikkeleihin