Ohjaus ja neuvonta

Projektiin mukaan tulevat käyvät projektityöntekijöiden kanssa alkuhaastattelun, jossa keskustellaan muun muassa ravitsemukseen, liikkumiseen ja terveyteen liittyvistä asioista. Ajatuksena on pysähtyä miettimään omaa elämäntilannetta ja asettaa itselle konkreettisia tavoitteita. Lisäksi projektissa mukana olevilla on mahdollisuus saada ohjausta ja neuvontaa palveluihin ja etuuksiin liittyvissä asioissa.

Tutustu muihin artikkeleihin