Yleisöluennot

Aivoterveyttä ja hyvinvointia koskevia yleisöluentoja järjestetään pääsääntöisesti yhdessä Jämsän työväenopiston kanssa. Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

LUENNOT
_____________________________
Lauantai 10.2.2018 klo 13.00-14.30 Tietoa muistisairauksista ja muistisairaan kohtaamisesta

Luennolla kerrotaan yleisimmistä muistisairauksista. Saat myös tietoa hoitopoluista sekä kuinka kohdata muistisairauteen sairastunut henkilö.

Luennoitsija: Marja-Leena Laakso, muistihoitaja, sairaanhoitaja, Jämsän Terveyden muistipoliklinikka.
Paikka: Kuhmola (Toritie 57, 17800 Kuhmoinen).
Luentomateriaali:
_____________________________
Torstai 16.11.2017 klo 18.00-19.30 Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen

Maalaamisen, tanssin, musiikin kuuntelun, soittamisen, laulamisen, tarinoiden kertomisella ja kirjoittamisella sekä valokuvien katsomisella voidaan edistää aivojen eri alueiden aktivoitumista ja joustavana säilymistä ja edistävän näin aivoterveyttä. Taiteen ja kulttuurin moniaistisesti herättelevät tekemisen ja vastaanottamisen muodot saavat aikaan keskittymisen ja oppimisen prosesseja, joilla näyttäisi olevan yhteyttä elämänhallintaan, toimintakykyyn ja kykyyn elää itsenäisesti pidempään. Samoin taiteessa tapahtuvat myönteiset kokemukset vahvistavat myönteistä minäkuvaa, joka puolestaan on vähemmän herkkä stressille ja edesauttaa vastoinkäymisten torjumisessa.

Luennoitsija: Helena Malmivirta, Lehtori, tutkimusvastaava –Aktiivinen ikääntyminen, KT, LTO, Turun ammattikorkeakoulu
Paikka: Jämsän sairaalan auditorio (Sairaalantie 11).
Luentomateriaali:
_____________________________
Tiistai 26.9.2017 klo 18.00-19.30 Miten tarkkaavaisuus ja muisti jaksavat tietotulvassa?

Luennolla kuvataan aikuisen tarkkaavaisuuden ja muistin normaaleja rajoituksia suhteessa tietotulvaan nykyisessä työssä ja muussa elämässä. Tarkkaavaisuuden rajallisuus ja väsyminen ovat tavallisia unohdusten syitä. Huolenpito omasta tarkkaavaisuudesta auttaa ja vahvistaa myös muistin toimintaa.

Luennoitsija: Pekka Kuikka, Neuropsykologi, Neuroarviot Oy
Paikka:
Jämsän sairaalan auditorio (Sairaalantie 11).
Luentomateriaali:
_____________________________
To 20.4.2017 klo 18.00-19.30 Liikunnasta hyvinvointia

Luennolla käsitellään liikunnan vaikutusmekanismeja eri elinjärjestelmiin sekä perehdytään tutkitun tiedon perusteella laadittuihin liikuntasuosituksiin terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa.

Luennoitsija: Marjo Rinne, TtT, erikoistutkija, ft, UKK-instituutti.
Paikka: Jämsän sairaalan auditorio (Sairaalantie 11).
Luentomateriaali: Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia

_____________________________
To 23.2.2017 klo 18.00-19.30 Muisti ja muistisairaudet

Luennolla saat tietoa muistista ja muistisairauksista sekä niiden ehkäisystä, erityispiirteistä ja hoidosta.

Luennoitsija: Tiina Parkkinen, Lääketieteen lisensiaatti, geriatriaan erikoistuva lääkäri, Jokilaakson sairaala.
Paikka: Jämsän sairaalan auditorio (Sairaalantie 11).
_____________________________
To 26.1.2017 klo 13.00-15.00 TunteVa-toimintamalli

TunteVa® -toimintamalli on vuorovaikutusmenetelmä, joka auttaa läheistä ja hoitajaa pitämään yhteyttä yllä muistisairaaseen ihmiseen. TunteVa® auttaa ymmärtämään muistisairaan ihmisen elämää, hänen tunteitaan, tarpeitaan ja todellisuutta.  

Luennoitsija: Hillervo Pohjavirta (TunteVa-kouluttaja) Tampereen Kaupunkilähetys ry
Paikka: Jämsän sairaalan auditorio (Sairaalantie 11).
Luentomateriaali: Hillervo Pohjavirta luento 26.1.2017
_____________________________
To 24.11.2016 klo 18.00-19.30
Ravitsemus, mieli ja aivot

Luennolla käsitellään ravitsemuksen, liikunnan ja aivoterveyden yhteyttä. Voiko aivojen vanhenemiseen vaikuttaa omilla elintavoillaan? Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Tutkimustietoa muistisairauksien, masennuksen ja ravitsemuksen yhteydestä.

Luennoitsija: Satu Jyväkorpi, Ravitsemusasiantuntija, ETM Helsingin yliopisto, Gerontologinen ravitsemus Gery ry.
Paikka: Jämsän sairaalan auditorio (Sairaalantie 11).
Luentomateriaali: Satu Jyväkorven luento 24.11.2016
_____________________________
To 29.9.2016 klo 18.00-19.30 Luonto hyvinvoinnin lähteenä

Tule osallistumaan ja löytämään, miten luonto vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Luonnon terveysvaikutuksista on näyttöön perustuvaa tutkimusta. Luonto hoitaa mieltä ja kehoa. Luennolla pohdimme ja kokoamme toimivia esimerkkejä, miten eri tavoin luonnossa oleminen vahvistaa ja elvyttää.

Luennoitsija: Asta Suomi, YTT, psykoterapeutti, työnohjaaja ja Green Coach.
Paikka: Jämsän sairaalan auditorio (Sairaalantie 11).

Tutustu muihin artikkeleihin