Projektien vaihe

Kotihoidon tukeminen Jämsän dementiayhdistyksen toiminnassa alkoi uusi vaihe. Kun viidentoista toimintavuoden aikana dementiakotitoiminta oli vakiintunut kiinteäksi osaksi Jämsän seudun sosiaali- ja terveyspalveluita, päätti yhdistys suunnata voimavaroja avohoidon kehittämiseen ja luopua dementiakotitoiminnasta vuoden 2006 alussa. Jämsän seudun vanhustenhuollon erityiseksi tavoitteeksi asetettu panostus avohoitoon. Tavoitteena oli, että mahdollisimman moni vanhus voisi asua omassa kodissaan niin pitkään kuin […]

Dementiakotivaihe

Raha-automaattiyhdistykseltä saadun käynnistämisavustuksen ja kahden vuoden toimintatuen turvin saimme aloitettua dementiakoti Saaranhovin toiminnan toukokuussa 1992. Kodissa oli tilaa 8 asukkaalle  ja henkilökuntaa oli kuusi kokoaikaista sekä kaksi osa-aikaista hoitajaa. Koti aloitti toimintansa kaupungin omistamassa pienkodiksi rakennetussa talossa. Vuonna 1994 toiminta siirtyi Alhojärvelle Tuorilaan, mistä saatiin viihtyisä koti 12:lle asukkaalle. Kaupungin toivomuksesta käynnistimme toisen 10-paikkaisen Alatuvan […]

Jämsän Muistiyhdistyksen historiikki

Jämsän seudun dementiayhdistys ry perustettiin marraskuussa 1990 Alzheimer-keskusliiton alajärjestönä. Silloin elettiin Suomessa aikaa, jolloin geriatriasta oli tullut lääketieteen erikoisala ja keskussairaaloissa käynnistettiin geriatrisia yksiköitä, Jyväskylässä se tapahtui 1987. Samaan aikaan alettiin perustaa myös Alzheimer- ja dementiayhdistyksiä. Helsingin Alzheimeryhdistys perustettiin 1986. Niin kuin yleensä uutta kansalaistoimintaa aloittaessa käy, yhden ihmisen innostus sytyttää toisen ja niin edelleen. […]

Sivut: 1 2