Yleisöluennot

Aivoterveyttä ja hyvinvointia koskevia yleisöluentoja järjestetään pääsääntöisesti yhdessä Jämsän työväenopiston kanssa. Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. LUENNOT_____________________________Lauantai 10.2.2018 klo 13.00-14.30 Tietoa muistisairauksista ja muistisairaan kohtaamisesta Luennolla kerrotaan yleisimmistä muistisairauksista. Saat myös tietoa hoitopoluista sekä kuinka kohdata muistisairauteen sairastunut henkilö. Luennoitsija: Marja-Leena Laakso, muistihoitaja, sairaanhoitaja, Jämsän Terveyden muistipoliklinikka.Paikka: Kuhmola (Toritie 57, 17800 Kuhmoinen).Luentomateriaali: _____________________________Torstai 16.11.2017 klo […]

Koulutus

Projektissa järjestetään aivoterveyttä edistäviä koulutustilaisuuksia ja teemapäiviä. Tilaisuudet ovat tarkoitettu pääsääntöisesti projektissa mukana oleville ja yhteistyökumppaneille. Osa koulutuksista järjestetään yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Koulutukset ovat maksuttomia. Koulutukset: Ke 25.4. 2018 klo 10 Tietoa aivoterveydestä ja projektin toiminnasta. Jämsän kaupungin kuntouttavan työtoiminnan ryhmä. Ke 19.4.2018 klo 9.30 Tieto yhdistyksen toiminnasta. Ensitietopäivä muistisairaille ja omaisille. Jämsän Sairaalan auditorio. […]

Aivosuunnistus

Aivosuunnistuksen ideana on tiivistää aivoterveystietoa 10 kysymysrastiin noin 1,5 km pituisella radalla. Radan kysymykset vaihtelevat aihealueittain. Aikuisille ja lapsille on omat kysymyksensä. Osa lasten rasteista voi olla tehtävärasteja. Kysymysradan voi sijoittaa esimerkiksi metsään, puistoon, kouluun tai keskustan alueelle. Radan suorittamisen vaikeusastetta voidaan lisätä merkitsemällä rastit oikeaan suunnistuskarttaan. Oikeat vastaukset on koottu lyhyeksi tietopaketiksi. Tulemme mielellämme pitämään […]

Projektien vaihe

Kotihoidon tukeminen Jämsän dementiayhdistyksen toiminnassa alkoi uusi vaihe. Kun viidentoista toimintavuoden aikana dementiakotitoiminta oli vakiintunut kiinteäksi osaksi Jämsän seudun sosiaali- ja terveyspalveluita, päätti yhdistys suunnata voimavaroja avohoidon kehittämiseen ja luopua dementiakotitoiminnasta vuoden 2006 alussa. Jämsän seudun vanhustenhuollon erityiseksi tavoitteeksi asetettu panostus avohoitoon. Tavoitteena oli, että mahdollisimman moni vanhus voisi asua omassa kodissaan niin pitkään kuin […]

Dementiakotivaihe

Raha-automaattiyhdistykseltä saadun käynnistämisavustuksen ja kahden vuoden toimintatuen turvin saimme aloitettua dementiakoti Saaranhovin toiminnan toukokuussa 1992. Kodissa oli tilaa 8 asukkaalle  ja henkilökuntaa oli kuusi kokoaikaista sekä kaksi osa-aikaista hoitajaa. Koti aloitti toimintansa kaupungin omistamassa pienkodiksi rakennetussa talossa. Vuonna 1994 toiminta siirtyi Alhojärvelle Tuorilaan, mistä saatiin viihtyisä koti 12:lle asukkaalle. Kaupungin toivomuksesta käynnistimme toisen 10-paikkaisen Alatuvan […]

Jämsän Muistiyhdistyksen historiikki

Jämsän seudun dementiayhdistys ry perustettiin marraskuussa 1990 Alzheimer-keskusliiton alajärjestönä. Silloin elettiin Suomessa aikaa, jolloin geriatriasta oli tullut lääketieteen erikoisala ja keskussairaaloissa käynnistettiin geriatrisia yksiköitä, Jyväskylässä se tapahtui 1987. Samaan aikaan alettiin perustaa myös Alzheimer- ja dementiayhdistyksiä. Helsingin Alzheimeryhdistys perustettiin 1986. Niin kuin yleensä uutta kansalaistoimintaa aloittaessa käy, yhden ihmisen innostus sytyttää toisen ja niin edelleen. […]

Omaishoitajaryhmä

Vertaistukiryhmä, joka kokoontuu parillisen viikon tiistaina klo 13.30 – 15 Länkipohjan Symppiksen tiloissa (Länkipohjantie 21). Ryhmä on tarkoitettu läheistään hoitaville tai läheistään aikaisemmin hoitaneille.      

Kimppakävely

Tule mukaan kävelemään muistisi hyväksi keskiviikkoisin, lähtö Jämsän jäähallin edestä klo 14. Lenkki kestää n. tunnin. Kävely lopetettu.